Optymalizacja zużycia mediów.

Optymalizacja kosztów jest bez wątpienia najistotniejszym elementem w całym procesie optymalizacji i jedną z metod realizacji jest wprowadzenie systemów zdalnego monitoringu zużycia mediów oraz rejestracji czasu pracy urządzeń produkcyjnych wraz z archiwizacją danych i możliwością generowania raportów, na podstawie których przeprowadzona zostanie analiza w celu wprowadzenia optymalnego sterowania i nadany zostanie certyfikat energetyczny.
Redukcja kosztów obejmuje głównie poniższe media, w których optymalizacja odgrywa największą rolę. Jest to: energia elektryczna, sprężone powietrze, woda w systemach chłodzenia.