dmuchawy

Dmuchawy Kaeser

Zalety dmuchaw Kaeser

Oszczędność energii wynikająca z zastąpienia tradycyjnej technologii dmuchaw Root’s najnowszą konstrukcją śrubową przyniesie olbrzymie korzyści w takich zastosowaniach jak oczyszczanie ścieków, pneumatyczne systemy transportowe i wytwarzanie energii, oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, celulozowo-papierniczym, tekstylnym, cementowym i innych.
Dmuchawa śrubowa Kaeser Kompressoren EBS/FBS zastąpi całą serię oferowanych dotąd dmuchaw typu Rootsa.

Dmuchawy Kaeser (katalogi)

dmuchawy-walcowe-seria-bb-hb
Dmuchawy walcowe seria BB-HB
(P-900PL)
Dmuchawy walcowe seria COMPACT
Dmuchawy walcowe seria COMPACT
(P-960PL)
dmuchawy-walcowe-seria-omega
Dmuchawy walcowe seria OMEGA
(P-073ED)
dmuchawy-srubowe
Dmuchawy śrubowe seria EBS/FBS
(P-970PL)
dmuchawy-walcowe-HB-BB-z-profilem-omega
Dmuchawy walcowe BB-HB z profilem OMEGA
parametry-techniczne-dmuchaw
Parametry techniczne dmuchaw Kaeser
parametry_tech_blokow_omega
Parametry techniczne bloków OMEGA

Outsorcing dmuchaw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim w sposobie reagowania na zachodzące zmiany i tempie dostosowywania swoich działań do zmieniających się warunków panujących w gospodarce. Wraz z rozwojem technologii i techniki przetwarzania danych, zwiększyło się zapotrzebowanie na dostarczanie profesjonalnych usług w różnych dziedzinach funkcjonowania firm. Przedsiębiorstwa działają coraz częściej pod presją czasu i konkurentów, w związku z czym głównym celem staje się utrzymanie określonej pozycji w branży a także zwiększanie zyskowności poprzez rozwój i zmiany w strukturze firmy. Skupienie się na kluczowych dla przedsiębiorstwa celach wymaga wiele wysiłku i starań, dlatego działalność dodatkowa lub poboczna jest często realizowana w oparciu o współpracę z zewnętrznymi jednostkami. Outsourcing jest takim narzędziem, które umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystanie obcych wyspecjalizowanych zasobów oferowanych przez partnerów outsourcingowych przy realizacji obranych zadań i celów przedsiębiorstwa. Szeroki wachlarz możliwości zastosowania outsourcingu spowodował wykształcenie kilku modeli outsourcingu, w ramach których możliwe jest pełne lub selektywne wykorzystywanie funkcji outsourcingowych.

Rozpatrując pojęcie outsourcingu w obszarze usług sprzedaży powietrza, serwisu należy uwzględnić czynniki determinujące wykorzystanie tego narzędzia. W każdym przedsiębiorstwie funkcje technologiczne są organizowane i realizowane w zależności od wielkości struktury działów techniczno-logistycznych oraz stopnia złożoności liczenia kosztów jednostki.

Outsourcing w zakresie usług technicznych (maszynowych) przedsiębiorstwa przede wszystkim ma na celu usprawnić proces ewidencji zmniejszania kosztów firmy oraz bezpieczeństwa w procesach technologicznych. W praktyce gospodarczej, usługi techniczne są często postrzegane jako jeden z obszarów działalności jednostki pozwalający uzyskać oszczędności przez zmniejszenie zatrudnienia pracowników działu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i dlatego firma FHU BRS ma w swojej ofercie pełną usługę techniczną, która ma na celu: modernizację posiadanych przez zamawiającego park maszyn (np. dmuchaw powietrza).

W ramach outsourcingu proponujemy:

  • Wymianę wyeksploatowanych dmuchaw na nowoczesne energooszczędne dmuchawy śrubowe firmy Kaeser Kompressoren.
  • Uczestniczenie w projektach, które mają za zadanie zoptymalizować pracę nowych dmuchaw śrubowych, co pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w firmie, między innymi duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
  • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności z otrzymaniem leasingu na zakup urządzeń oraz wszystkich potrzebnych serwisów tychże maszyn.
  • Przez cały okres leasingu (od 3 do 5 lat) służby techniczne firmy FHU BRS uczestniczą w „opiece” serwisowej zamontowanych dmuchaw śrubowych w zakładzie Zamawiającego.
  • Wykonanie przez pełen okres leasingu wszystkich przeglądów serwisowych zgodnie z instrukcją obsługi wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Szczegóły outsourcingu nasza firma uzgadnia z firmą zainteresowaną taką usługą indywidualnie.

Katalog dmuchawy Kaeser Kompressoren
Katalog Dmuchawy Kaeser Kompressoren
certyfikat_Kaeser_SAKERS_2024