Optymalizacja i modernizacja maszyn i urządzeń.

Modernizacja maszyn i urządzeń w znaczny sposób wpływa na zmniejszenie awaryjności i skrócenie czasów przestojów wynikających z awarii. Każdą maszynę można zoptymalizować dobierając do niej optymalne sterowanie i wprowadzając rozbudowaną diagnostykę na panelach HMI.
Rozbudowana diagnostyka informuje użytkownika na jakim kroku cyklu produkcyjnego nastąpiła usterka i co jest jej przyczyną. W ten sposób pracownicy utrzymania ruchu mają w dużym stopniu ułatwione zadanie polegające na znalezieniu i usunięcia awarii, gdyż zwracane są im bardzo szczegółowe komunikaty diagnostyczne. Automatyczna diagnostyka powoduje znaczne skrócenie czasu trwania awarii, co przekłada się na poprawę wydajności i zwiększenie produkcyjności.

Optymalizacja procesów produkcyjnych.

Optymalizacja procesów produkcyjnych wpływa przede wszystkim na zwiększenie wydajności, co w zakładach przemysłowych przekłada się na wzrost wielu wskaźników produkcyjnych, poprawiając znacznie statystyki i wizerunek przedsiębiorstwa.
Posiadamy wiedzę i rozwiązania przekładające się na znaczne zwiększenie wydajności maszyn poprzez dobranie optymalnego sterowania, co przekłada się na zwiększenie produkcji i wynikających z tego korzyści w postaci znaczących zysków.

Optymalizacja zużycia mediów.

Optymalizacja kosztów jest bez wątpienia najistotniejszym elementem w całym procesie optymalizacji i jedną z metod realizacji jest wprowadzenie systemów zdalnego monitoringu zużycia mediów oraz rejestracji czasu pracy urządzeń produkcyjnych wraz z archiwizacją danych i możliwością generowania raportów, na podstawie których przeprowadzona zostanie analiza w celu wprowadzenia optymalnego sterowania i nadany zostanie certyfikat energetyczny.
Redukcja kosztów obejmuje głównie poniższe media, w których optymalizacja odgrywa największą rolę. Jest to: energia elektryczna, sprężone powietrze, woda w systemach chłodzenia.